کلاسهای هوشمند

کلاسهای هوشمند

آمادگی برای برگزاری کلاسهای هوشمند

جهت برگزاری هرچه بهتر کلاسها در ایام کرونا که آموزش بصورت غیر حضوریست در آموزشگاه ابن سینا مدیریت محترم جناب نادری تمام اهتمام خود را گزارده است که امر آموزش به بهترین نحو در این دبیرستان تحقق یابد بدین امر کلاسهای هوشمند را دایر که شامل سیستم رایانه ای - قلم نوری- پروژکتور - وب کم و اینترنت پر سرعت می باشد تا دبیران عزیزی که امکانات کافی جهت امر آموزش مجازی ندارند بتوانند در محل مدرسه حاضر شده و به این امر اهتمام ورزند.