سایت ابن سینا

سایت ابن سینا

این سایت یکی از مجهز ترین سایتها در مدارس رودهن می باشد که مجهز به شبکه کامپیوتری و پروژکتور می باشد و جلسات وآموزشها کاملا بصورت هوشمند اجرا می شود