در مهرماه آموزش مدارس کاملا غیر حضوریست

با توجه به اعلام ستاد ملی کرونا بر غیر حضوری بودن امر آموزش در مدارس آموزشگاه ابن سینا طی قراردادی با شرکت فناوری کلاسه تمام امر آموزش مجازی خودرا از طریق سامانه https://esinarudehen.ir دنبال خواهد کرد.

پس دانش آموزان عزیز آمادگی برای انجام این کار را پیدا کنند متعاقبا اطلاعات تکمیلی به شما داده خواهد شد