نحوه ورود به سایت ابن سینا جهت امر آموزش

نحوه گرفتن یوزرو پسورد وروش ورود به به فضای مجازی آموزش دبیرستان ابن سینا

دانش آموزان عزیز ازاین پس تمامی آموزشها از طریق سایت آموزشگاه در اختیار شما قرار خواهد گرفت که یوزر و پسورد شما همان کد ملی شماست که درهفته آخر شهریور اکانتهای شما فعال خواهد شد واز طریق سامانه کاربران ووارد نمودن یوزر و پسورد خود وارد سامانه فضای مجازی آموزش خواهید شد.

توضیح اینکه دانش آموزانی که تا کنون موفق به تکمیل ثبت نام خود در مدرسه نشدن و لیست آن در کانال مدرسه درج گردیده است به دلیل ندشتن اطلاعات لازم تا تکمیل روند ثبت نام امکان استفاده از اپلیکیشن آموزشی مجازی( کلاسه) را نخواهند داشت